!11 feest op 10! Het belangrijkste doel van dit feest is het bevorderen van het sociaal contact in het algemeen, en tussen de buren in het bijzonder. Aldus hopen wij een steentje bij te dragen tot een beter leefklimaat voor ons allen!

BBQ

BBQ 2016:Na 10 succesrijke edities heeft het straatcomité beslist een sabbatperiode af te kondigen en dus komende zomers 2015 en 2016 geen straatfeest met toeters en bellen te organiseren. Met beperktere middelen zullen wij het contact met buren te onderhouden en/of aan wakkeren. Kleinschaligere, intiemere initiatieven zitten in de pijplijn. Zo willen wij voor de geïnteresseerden Elfjulistraat-bewoners - na inschrijving en kleine financiële bijdrage - op 4 juni 2016 een barbecue organiseren op het braakliggend terrein voor het “kasteeltje”. De eigenaars hebben alvast hun toestemming verleend, waarvoor hartelijk dank! We starten onze BBQ verzorgt door traiteur Carlo ('Passion for Grilling') omstreeks 18u met een gratis aperitief (2 per persoon) en rond 19u schuiven we aan voor de bbq die zal bestaan uit 3 stuks per persoon. De persoonlijke bijdrage is zeer bescheiden: 12 euro voor volwassen en 6 euro voor kinderen (-12jaar). Alle consumpties: pintjes, wijntjes en frisdrank aan 1 euro. Inschrijving m.b.v. formulier bezorgd in uw brievenbus.met vriendelijke groeten, het "11feestop10" straatcomiteSlideshow BBQ 2016

Subscribe to Front page feed